sector 3
Primăria

DIRECȚIA INFORMATIZARE

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Radu Munteanu
E-mail: informatica@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
int. 255
 
Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT
Șef Serviciu:  int. 203 dezvoltare.infrastructura.it@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartimentul Suport IT
    suport.it@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartimentul Business Intelligence
    digitalizare.it@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartimentul Digitalizare
    bi.it@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE