sector 3
Programe şi iniţiative

Campionii reabilitării termice a blocurilor

Campionii reabilitării termice a blocurilor
Sectorul 3 a devenit, în ultimii ani, una dintre primele unități urbane în ceea ce privește reabilitarea termică. Din 2012 până în prezent, în Sectorul 3 au fost reabilitate 922 de blocuri, prin program local și fonduri europene.
 
Reabilitare prin program local
Până în prezent, în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” sunt deja înscrise 1697 de blocuri.
 
Etapele necesare implementării programelor locale privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe sunt, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009, următoarele:
a) inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);
b) înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;
c) hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;
d) proiectarea lucrărilor de intervenţie;
e) executarea lucrărilor de intervenţie;
f) recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;
g) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.  
 
Proiectul întocmit are în vedere, în principal, următoarele lucrări de intervenţie:
a) izolarea termică a pereţilor exteriori;
b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
c) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;
d) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;
e) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.  
 
Persoanele interesate de reabilitarea termică prin programul local trebuie să depună următoarele acte:
- solicitarea de înscriere în programul local TIP;
- hotărârea adunării generale a proprietarilor TIP;
- fişa tehnică a blocului de locuinţe TIP;
- lista proprietarilor cu specificarea exactă a cotei părţi şi a suprafeţei utile TIP;
- contractul de mandat în două exemplare.
 
Reabilitare pe fonduri europene
 
De asemenea, locuitorii Sectorului 3 îşi pot reabilita termic blocul prin fonduri europene, Primăria Sectorului 3 fiind pe primul loc la nivel naţional privind absorbţia de fonduri europene. În mandatul 2012-2016 Primăria Sectorului 3 a accesat 85% din valoarea totală a fondurilor europene pentru reabilitarea termică.
Primăria Sectorului 3 va depune în continuare dosare pentru reabilitarea termică prin fonduri europene, în limita fondurilor aprobate pentru „Programul Operaţional Regional 2014-2020”.
 
Avantajele reabilitării termice
 
Reabilitarea termică prezintă multiple avantaje. În primul rând, ea conduce la reducerea substanțială a costurilor de întreținere pentru locuitorii Sectorului 3 (cu până la 30 - 40%), face apartamentele mai călduroase iarna și mai răcoroase vara. Economiile la energia termică nu sunt deloc neglijabile. Totodată, reabilitarea termică va genera o transformare urbană de amploare, implicând modernizarea spațiilor dintre blocuri. Practic, de reabilitarea termică sunt legate multe alte proiecte menite să schimbe cu totul spațiile dint re blocuri, adică să le facă mai utile și mai atrăgătoare.
Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 3 a redus facturile la încălzire cu aproximativ 40%. Astfel, dacă înainte de reabilitare proprietarul unei garsoniere trebuia să scoată din buzunar în jur de 160 de lei, după reabilitarea termică factura lunară medie a scăzut la aproximativ 100 de lei. Proprietarii apartamentelor de două camere care înainte de reabilitare plăteau în lunile de iarnă aproximativ 260 de lei, după reabilitare au plătit în medie doar 170 de lei. Situația este similară și la apartamentele de trei camere, unde facturile medii pe timp de iarnă se ridicau la aproximativ 320 de lei înainte de reabilitare, iar după finalizarea lucrării de anvelopare termică a blocurilor au scăzut la 220 lei. De asemenea, proprietarii apartamentelor cu patru camere plătesc în prezent, în medie, 290 de lei în loc de 420 lei înainte de reabilitare.

anunt presa