sector 3
Programe şi iniţiative

LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASĂ DE RISC SEISMIC II PENTRU CARE AU FOST DEPUSE CERERI DE FINANȚARE ÎN BAZA LEGII NR.212/2022