sector 3
Programe şi iniţiative

LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC RS II, DEPUSE IN PNRR Șl CARE SE AFLĂ ÎN AȘTEPTARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII