sector 3
Programe şi iniţiative

LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC RS III, DEPUSE IN PNRR Șl CARE SE AFLĂÎN AȘTEPTARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII