sector 3
Programe şi iniţiative

Pasajul Unirii

Primăria Sectorului 3 a acționat în ultimii ani pentru diminuarea semnificativă a factorilor de poluare generați de diferite surse și care, în prezent, fac obiectul procedurii de infringement a României.

Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții denumit „Amenajarea unei structuri urbane integrată natural prin reorganizarea traficului auto pe bd. Unirii – Tronson Piața Unirii – Piața Alba Iulia, sector 3, București”.

Prin acest obiectiv de investiții se propune amenajarea unei zone exclusiv pietonală, pe întreaga tramă stradală, intens înverzită, unde se vor putea desfășura activități de entertainment, leisure și/sau economice. Proiectul presupune devierea circulației auto și mutarea zonelor de parcare exclusiv pentru autoturisme, pe trei niveluri subterane, având următoarele funcțiuni principale:

  • Subsol - 1 – amenajarea de spații destinate parcării autovehiculelor și accesele către acestea;
  • Subsol - 2 – preluarea circulației de pe străzile adiacente bulevardului prin asigurarea racordării cu acestea și amenajarea de spații destinate parcării autovehiculelor și accesele către acestea;
  • Subsol - 3 – preluarea circulației de pe traseul principal – bulevardul Unirii – prin amenajarea de benzi de circulație pe două sensuri de deplasare.

Lucrările vor permite diminuarea semnificativă a poluării cauzată de gazele de eșapament, creșterea suprafeței de spațiu verde și punerea în valoare a elementelor decorative existente deja.

Se apreciază că investiția va genera o puternică dezvoltare economică prin atragerea de consumatori în zona pietonală, generoasă ca suprafață, cu posibilități extrem de variate de organizare a ei.

Facem precizarea că, în vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții „Amenajarea unei structuri urbane integrată natural prin reorganizarea traficului auto pe bd. Unirii – Tronson Piața Unirii – Piața Alba Iulia, sector 3, București”, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 527 R/1860867 din 21.07.2020 care are valabilitate 24 de luni de la data emiterii.