sector 3
Informaţii utile

Parcări

parcari


banner


      Reamintim faptul că, taxa anuală pentru parcările de reședință este stabilită de către Primăria Municipiului București, prin hotărâre de Consiliu General.  
    Astfel, începând cu anul 2024, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 108/27.04.2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință va fi:
-  Zona A: 683 lei/an/vehicul;
-  Zona B: 569 de lei/ an/vehicul;
-  Zona C: 455 de lei/ an/vehicul;
-  Zona D: 341 de lei/ an/vehicul.

Procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 3 se va face online, prin intermediul Sistemului Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS). De asemenea, Primăria Sectorului 3 oferă suport tehnic în vederea înregistrării cererilor la sediul din Calea Dudești nr. 191 (registratură) pentru persoanele care nu dețin infrastructura informatică.

ETAPA I – atribuirea primului loc

  • În prima etapă vor putea depune solicitări persoanele fizice si persoanele juridice, dar nu mai mult de o solicitare pentru aceeași adresă;
  • Locul de parcare pentru care s-a depus solicitarea să nu fie într-un cod de parcare situat la mai mult de 100 m față de limita imobilului declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință/sediu social sau punct de lucru solicitantul, în condiţiile prezentului Regulament;

ETAPA II – atribuirea celui de-al doilea loc
Solicitanții persoane fizice sau juridice, care au domiciliu/reședință/sediu social sau punct de lucru, într-un imobil unde figurează deja atribuit un loc de parcare de reședință, în următoarele condiții:
  1. persoanele fizice care au adresa de domiciliu/reședință într-un imobil de minim 2 camere conform documentelor de proprietate/închiriere, vor putea solicita al doilea loc de parcare de reședință în cadrul acestei etape;
  2. persoanele juridice care își desfășoară activitatea într-un imobil cu o suprafață mai mare de 100 mp conform documentelor de proprietate/închiriere, vor putea solicita al doilea loc de parcare de reședință în cadrul acestei etape;
  3. persoanele juridice care își desfășoară activitatea într-un imobil cu o suprafață mai mare de 300 mp conform documentelor de proprietate/închiriere, vor putea solicita două sau mai multe locuri de parcare de reședință, în limita disponibilității zonei;
  4. persoanele fizice sau persoanele juridice care solicită loc de parcare în etapa a II-a, trebuie să dețină în proprietate autovehiculul pentru care s-a depus solicitare sau să fie titularul unui contract de leasing;


Conditiile și documentele obligatorii în vederea atribuirii prin repartizare directă (fără licitație publică) sau prin licitație publică cu strigare, pentru persoanele fizice sau pentru persoanele juridice, sunt mentionate la Art. 3 din Regulamentul privind gestionarea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 346/30.08.2022, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Anunţuri Parcări