sector 3
Informaţii utile

Autorizație de construire publicitate

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Autorizațiile de construire pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se emit în baza Legii          nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările uloterioare, precum și HCGMB nr. 488/2018 – privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasraea mijloacelor de publicitate.
 
Taxe:
  • Taxa pentru emiterea autorizației de construire pentru publicitate este în valoare de 8lei / mp;
  • Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT