sector 3
Informaţii utile

Autorizație de construire

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
     Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.
     Taxa pentru emiterea autorizațieie de construire / desființare se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT