sector 3
Informaţii utile

Cerere contractare locațiune masă închisă

Categoria: Piețe back

Acte necesare:
- Cerere 
- CI Reprezentant 
- Certificat de înregistrare 
- Act constitutiv (cod CAEN) 
- Certificat constatator actualizat 
- Extras de cont 

Alte documente după caz: 
- Împuternicire 


FORMULARE ONLINE

link
SOLICITĂ ONLINE

FORMULARE PENTRU DESCARCAT