sector 3
Informaţii utile

Consumă inteligent, utilizează energie verde - panouri

Categoria: Serviciul Investiții Publice/ Derulare și Monitorizare back

Pentru a accesa acest program, trebuie să existe un cont de persoană fizică pe numele președintelui asociației de propietari și acesta trebuie asociat contului de persoană juridică.

Acte necesare: 

 • Cerere tip (pdf) – SEMNAT ELECTRONIC OBIGATORIU
 • Hotararea adunarii generale a propietarilor (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Proces Verbal al adunarii generale a propietarilor (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Lista Propietarilor cu acordul acestora si destinatia spatiilor din cladire (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Contractul de mandatat (2 exemplare originale) semnate de reprezentantul legal al asociatiei de propietari din imobil (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Hotarare judecatoreasca de infiintare a asociatiei de propietari (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Proces verbal de numire a presedintelui (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Carte de identitate presedinte (pdf) – SEMNAT ELECTRONIC OBIGATORIU
 • Extras cont bancar  (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
 • Declaratia reprezentantului legal al asociatiei de propietari ca suprafata (terasa/subsolul imobilului) este libera de sarcini la momentul depunerii cererii si va ramane pe toata perioada durabilitatii proiectului (pdf)
 • Proces verbal de receptive finala a lucrarilor de crestere a eficientei energetice (pdf)


FORMULARE PENTRU DESCARCAT