sector 3
Informaţii utile

Certificat de urbanism publicitate

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     În vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primăriei Sectorului 3 depunând o cerere conform formularului F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism: localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.
 
Acte necesare:
 • Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare
 • Copie C.U.I. societate
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile
 • Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - (copii)
 • Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI -  (copii)
 • Memoriu tehnic întocmit de architect cu drept de semnătură :
  • Grafică, dimensiuni și detalii constructive;
  • Simulare foto color
 
Taxe:
 • Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism pentru publicitate  :
 • până la 150 mp - 6 lei
 • între 151 – 250 mp inclusiv - 7 lei
 • între 251 – 500 mp inclusiv - 9 lei
 • între 501 – 750 mp inclusiv - 13 lei
 • între 751 – 1000 mp inclusiv - 16 lei
 • peste 1.000 mp - 19+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp
 • Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 • FORMULAR ONLINE
 • FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT:
 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (Formular F.1)
 • Opis Certificat de urbanism – publicitate


FORMULARE PENTRU DESCARCAT