sector 3
Informaţii utile

Certificat de urbanism

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:

     Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea Administraţiei publice competente informaţii cu privire la un imobil, teren şi/sau construcţii în scopurile definite la art. 6 din lege.
     În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primăriei Sectorului 3 depunând o cerere conform formularului F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism: localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.
     Certificatul de urbanism pentru informare nu poate servi pentru obținerea mai departe a autorizației de construire, fiind necesar un nou certificat de urbanism în vederea construirii/modificării interioare/branșament etc.

Acte necesare:
 

 • Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile
 • Copie C.I., C.U.I. - proprietar
 • Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - (copii)
 • Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - (copii)
 • Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă - amprenta la sol si retragerile față de limitele de proprietate, fotografii după caz - două exemplare
 • Scurt memoriu justificative
 

Taxe:

 • până la 150 mp - 6 lei
 • între 151 – 250 mp inclusiv - 7 lei
 • între 251 – 500 mp inclusiv - 9 lei
 • între 501 – 750 mp inclusiv - 13 lei
 • între 751 – 1000 mp inclusiv - 16 lei
 • peste 1.000 mp - 19+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp
 • Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465


FORMULARE PENTRU DESCARCAT