sector 3
Informaţii utile

Acte necesare eliberare certificat de urbanism

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile

Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea Administraţiei publice competente informaţii cu privire la un imobil, teren şi/sau construcţii în scopurile definite la art. 6 din lege.

În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primăriei Sectorului 3 depunând o cerere conform formularului F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism: localitate, număr cadastral şi număr de carte funciara, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

Acte necesare

 • Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile
 • Copie C.I., C.U.I. - proprietar
 • Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)
 • Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)
 • Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă - amprenta la sol si retragerile față de limitele de proprietate, fotografii după caz - două exemplare
 • Scurt memoriu justificativ

Taxe

 • până la 150 mp - 5 lei
 • între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
 • între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
 • între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
 • între 751 – 1000 mp inclusiv - 12 lei
 • peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp


FORMULARE PENTRU DESCARCAT