sector 3
Informaţii utile

Stații de încărcare

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Conform Legii nr. 117/20.06.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:
   Art. 112.
    Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările pentru amplasarea şi racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal şi/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administraţiei publice locale competente să emită autorizaţia de construire conform prevederilor art. 4. 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT