sector 3
Informaţii utile

Proiecte de infrastructură blocate de Primarul General și Primăria Generală

Primăria Sectorului 3 și-a propus eliminarea blocajelor din trafic din zonele suprasolicitate, implicit reducerea semnificativă a poluării cauzate de zecile de minute petrecute de șoferi bară la bară, dar și a numărului crescut de accidente.
În acest sens, Primăria Sector 3 are, în acest moment, proiecte pentru construirea a 6 pasaje rutiere subterane în zone cheie: Strada Baba Novac x Șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Camil Ressu x Șoseaua Mihai Bravu, Calea Vitan x Șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Camil Ressu x Bulevardul Nicolae Grigorescu, Strada Liviu Rebreanu x Bulevardul Nicolae Grigorescu, Strada Constantin Brâncuși x Bulevardul Nicolae Grigorescu.
Primăria Municipiului București nu consideră însă că locuitorii capitalei țării merită aceste investiții respingând, în mod repetat, aceste proiecte.  În cele ce urmează vă prezentăm demersurile făcute de Primăria Sectorului 3 și cum lipsa totală de colaborare din partea Primăriei Municipiului București a generat un blocaj total în detrimentul locuitorilor Sectorului 3.
1.       Înainte de a începe demersurile concrete de proiectare a acestor șase pasaje, Primăria Sectorului 3 a propus Consiliului Local al Sectorului 3 să aprobe o serie de cereri către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) prin care se solicita transmiterea în administrarea Sectorului 3, pe perioada desfășurării lucrărilor, a bulevardelor Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu.  În adresa pe care o atașăm în fotocopie se poate observa că hotârârile Consiliului Local au fost transmise Primăriei Generale încă din prima parte a anului 2022. Primăria Sectorului 3 a cerut de 3 ori aprobarea acestor cereri prin adrese succesive ultima fiind emisă în luna mai a acestui an și în care se poate vedea numărul mare de cereri pe care Primăria Capitalei îl ignoră cu desăvârșire de ani de zile.
2.       În paralel cu solicitările către Consiliul General, Primăria Sectorului 3 a cerut Primăriei Generale avizele de oportunitate pentru toate cele șase pasaje. Răspunsul a fost de asemenea negativ învocându-se necesitatea aprobării unor Planuri Urbanistice Zonale de către același Consilul General care ar permite eliberarea ulterioară a Autorizațiilor de Construire pentru cele șase pasaje de către Primăria Generală.
3.       Primăria Sectorului 3 a realizat și trimis documentațiile necesare aprobării PUZ-urilor dar raspunsul CGMB este încă inexistent.
Trebuie precizat că dacă CGMB aproba la pasul 1 transmiterea celor două bulevarde, Primăria Sectorului 3 ar fi avut posibilitatea să emită autorizațiile de construire și să demareze deja lucrările la cele șase pasaje absolut necesare.

În cele ce urmează puteți urmări șirul cronologic al documentelor pentru cele 3 pasaje ce ar trebui construite pe Șoseaua Mihai Bravu:
Propunerea Primăriei Sectorului 3: “Creșterea mobilitățîi urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str Baba Novac până la str Peneș Curcanul)” – în speță 2 pasaje subterane concepute a prelua prin subteran circulația auto și care vor descongestiona intersecția Calea Dudeșți - Sos Mihai Bravu și intersecția Calea Vitan – Sos Mihai Bravu.
După conturarea necesitățîi de a fi realizat acest obiectiv, de altfel cuprins în Planul Urbanistic General București aprobat în anul 2000, s-a inițiat întocmirea documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile legale.
În urmă întocmirii documentației tehnice, au fost obținute Certficatul de Urbanism nr. 233/16.03.2020 emis de către Primăria Municipiului Bucureșți și un număr de 21 avize necesare emiterii Autorizației de Construire;
În conformitate cu indicatorii economici ai obiectivului de investiții aprobați prin HCLS3 nr 85/30.03.2020 perioada de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor.
Valoarea totală aprobată a obiectivului de investițîi este de 347.506.755,23 lei ( inclusiv TVA).
După 21 de avize pozitive vin 2 negative care blochează proiectul
Având în vedere că Sos. Mihai Bravu se află în administrarea Administrației Străzilor Bucureșți, a fost solicitat avizul acestei instituțîi la care a fost primit răspuns negativ din partea Arhitectului Șef al Primăriei Municipiului Bucureșți, fiind impus a se realiza un Plan Urbanistic Zonal (acest aviz negativ a fost emis atât în 2021 cât și în 2022).
În urmă acestei respingeri categorice, pentru accelerarea obținerii actelor necesare Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat Hotărârea nr. 123/13.04.2022 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureșți pentru transmiterea Șos. Mihai Bravu, tronsonul cuprins între Piața Hurmuzachi și Splaiul Unirii, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureșți – Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Această hotărâre a fost transmisă către Consiliul General al Municipiului Bucureșți la dată de 18.04.2022. Din păcate, nici până la această dată această solicitare nu a fost cuprinsă în Ordinea de Zi a C.G.M.B.
De menționat că în vederea construirii acestor pasaje, sunt necesare devierea rețelelor de utilități : termoficare, apă-canal, enel, netcity, iluminat public, gaze naturale, semaforizare și, mai ales, calea de rulare a tramvaiului nr. 1 și 10 trebuie scoasă și reamplasată, după finalizarea lucrărilor.
Pentru tramvai, la solicitarea Asociației Transport Public Bucureșți Ilfov, au fost necesare o serie de studii de deviere a circulației mijloacelor de transport în comun, studii care au fost întocmite de operatori specializați (determinarea capetelor de linie temporare pentru tramvaie; determinarea stățiilor de transbordare pentru călători, a rutelor pentru autobuze, atât cele existente cât și cele temporare, cu ocolirea zonei de lucrări; calculul costurilor aferente înlocuirii tramvaielor cu autobuze (șoferi, motorină etc.); identificarea modalitățîi de acces la Depoul Dudeșți pentru toate liniile de tramvai cu acces la depou; corelarea etapelor de realizare a lucrărilor la pasaje cu restul lucrărilor din Bucureșți care necesită linii temporare de autobuz pentru a putea asigura capacitatea de transport din partea STB).
Iarăși avize pozitive și unul negativ care pune a două oară stop proiectului
În urmă predării acestora, atât S.T.B cât și T.P.B.I. au emis avize favorabile.
O altă problema majoră o reprezintă rețeaua de termoficare care trebuie deviată dar care este cuprinsă în Programul Operațional Infrastructură Mare, pe care Primăria Municipiului Bucureșți are încheiat contract.
Pentru a veni în sprijinul PMB, a fost întocmit proiect tehnic de deviere cu Termoenergetică astfel încât acesta să se plieze pe POIM obțînându-se dublu avantaj, rețeaua de termoficare fiind înlocuită însă pe o poziție deviată, astfel încât pasajele să poată fi construite.
Mai mult, Primăria Sectorului 3 s-a oferit să construiască canivoul de protecție iar PMB să pozeze conductele de termoficare, ambele instituțîi având avantaj iar cetățenii Bucureștiului să aibă parte atât de căldură cât și de un trafic degajat, nepoluant.
Pentru deblocarea situației, primăria Sectorului 3 a decis realizarea PUZ atât pentru aceste pasaje cât și pentru altele, în alte zone unde sunt necesare măsuri de fluidizare a traficului.
Cu toate acestea, nici până la această dată PMB nu a dat soluții, mai mult, relativ recent Arhitectul Șef al Municipiului Bucureșți, dl arh Matei Damian, refuzând emiterea avizului de oportunitate, motivând că Certificatul de Urbanism nr 1124/28.08.2023 pentru realizarea PUZ – atât de invocat de PMB și emis de Primăria Sectorului 3 a fost eronat, această depășindu-și competență de emitere.!!!!
Doi ani de documente plimbate de la o instituție la altă
În aceeași zi, ( 03.10.2023) a fost depusă la PMB documentația de emitere a Certifitului de Urbanism pentru realizarea PUZ însă nici până la această dată, PMB nu a emis acest document.
Se observă un blocaj major mai ales că în acești 2 ani au avut loc numeroase discuții formale și informale cu comisiile de urbanism din cadrul PMB, cu comisia de circulație și cu Primarul General al Municipiului Bucureșți.
În completarea construirii acestor pasaje, extrem de benefică, s-a dovedit că dacă se amplasează un pasaj în zona intersecției M Bravu-Baba Novac – Dristorului rezultatele s-ar îmbunătăți substanțial, întrucât această intersecție leagă 3 artere de circulație evtrem de importante. Această idee a fost inițiată odată cu celelelte însă la acea vreme existau probleme tehnice de deviere a rețelelor de utilități, în mod deosebit a unui colector de canalizare, însă prin soluția tehnică adoptată ( elemente prefabricate ) acest impediment poate fi depășit. În consecință , Primăria Sectorului 3 a inițiat demersuri pentru obținerea avizelor și sutorizatiilor necesare construirii acestuia, în prelungirea celor mai sus descrise.
În final, dacă mai era necesar, a fost întocmit un studiu de impact (pe care îl puteți citi integral în această pagină)  prin care se demonstrează avantajele imediate privind economia de timp, combustibil și, mai ales, reducerea semnificativă a poluării produsă din cauza ambuteiajelor permanente din zona intersecției Baba Novac - Mihai Bravu-Calea Dudeșți.