sector 3
Presă

144 de locuri de parcare de reședință, atribuite direct

25.02.2021
144 de locuri de parcare de reședință, atribuite direct


                                                                   144 de locuri de parcare de reședință, atribuite direct

   Primăria Sectorului 3 a afișat, astăzi 25 februarie, situația centralizatoare a cererilor admise și respinse pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință.
   Astfel, pentru 267 de locuri de parcare de reședință din Sectorul 3 au fost depuse 247 de cereri, admise 199 și respinse 41. Dintre cele 199 de cereri de parcare admise, 144 vor fi atribuite direct, iar pentru 55 se va organiza licitație.
   
Bateriile de parcări sunt situate în următoarele zone:

  1. Str. Rotundă, bateria nr. 167_3, 167_1;
  2. Str. Baba Novac, bateria 700_7;
  3. Drumul Murgului, bateria 234_1;
  4. Str. Spiridon Matei, bateria 2090_2.
         Reamintim că informațiile cu privire la calendarul atribuirii locurilor de parcare pot fi obținute de pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea Anunțuri Parcări.
         Locurile de parcare de reședință se repartizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.
         Persoanele interesate pot accesa de acasă Sistemul Informatic de Gestiune a Parcărilor (GIS) postat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, (https://parcari3.ro:8443/parcari) atât pentru a depune o cerere, cât și pentru a actualiza informațiile.

        
Actele necesare sunt:
  • Copie C.I.;
  • Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (talon);
  • Copia poliței de asigurare tip RCA;
  • Copie ITP;
  • Copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
   Certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.
   Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, www.primarie3.ro.


Serviciul Presă
021.318.03.35
presa@primarie3.ro