sector 3
Presă

Noul regulament pentru parcări a fost aprobat! Care sunt noutățile?

31.05.2023
Noul regulament pentru parcări a fost aprobat! Care sunt noutățile?

          Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat noul regulament al parcărilor de reședință. Forma actualizată a acestuia își propune să îmbunătățească procesul de atribuire, actualizare și de utilizare pentru parcările de pe raza sectorului 3. Printre altele, noul regulament prevede modalitatea folosirii locurilor de parcare pentru vizitatori, pentru familie, dar și pentru autovehicule cu două sau trei roți.
          Una dintre principalele modificări aduse noului regulament pentru parcările din Sectorul 3 vizează posibilitatea parcării temporare. Astfel, conducătorii auto care se află în tranzit în Sectorul 3 au posibilitatea de a utiliza, contra cost, pe o perioadă limitată, locurile de parcare nenominale din Sectorul 3. Tariful unic de plată, indiferent de oră sau ziua săptămânii, este 5 lei/oră. Tariful se achită anticipat prin intermediul unui SMS sau prin alte aplicații informatice indicate. Plata tarifului orar permite utilizatorului parcarea pe locurile nenominale (indicate cu galben în teren).     

          Totodată, deținătorii autorizațiilor emise de Primăria Sectorului 3 pentru locurile de parcare nenominale pot utiliza, de luni până duminică, în intervalul orar 8.00-18.00, orice loc nenominal din sector, fără achitarea tarifului unic orar, cu excepția parcării subterane Decebal. După ora 18.00 și până la ora 8.00, aceștia pot ocupa un loc nenominal doar în zona pentru care au obținut autorizația.

Locuri de parcare pentru familie
          În noul regulament sunt prevăzute și locuri de parcare dublate (nominale). Acolo unde există spațiu, vor fi create locuri de parcare duble, primul loc de parcare fiind cel existent, accesul făcându-se prin spațiul destinat celui de-al doilea loc de parcare, marcat ulterior. Acestea sunt locuri care vor fi atribuite cu prioritate pentru același imobil, dar și pentru persoane fizice diferite, sau, prin excepție, pentru imobile diferite, prin prezentarea unui acord scris al deținătorului primului loc de parcare.

Alte prevederi ale noului regulament
• La nivelul Sectorului 3 vor fi amenajate și vor putea fi atribuite locuri de parcare pentru autovehicule cu două sau trei roți.
• Procentul locurilor nenominale din totalul locurilor de parcare se mărește de la 30, la 60%, acestea putând fi utilizate de către posesorii autorizațiilor de parcare pentru locurile nenominale.

         Noul regulament intră în vigoare în data de 17.06.2023.

 Întregul conținut al hotărârii Consiliului Local Sector 3 poate fi consultat aici: https://www.primarie3.ro/images/uploads/consiliu_local/HCLS3_nr._242_din_29_.05.2023.pdf

 

 

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro