sector 3
Presă

Anunț important pentru refugiații ucraineni

30.05.2023
Anunț important pentru refugiații ucraineni

 

 

Primăria Sectorului 3 anunță că depunerea documentelor de către refugiații ucraineni se realizează exclusiv prin intermediul serviciilor electronice din site-ul instituției, www.primarie3.ro, (https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/detaliu_act/decontari-refugiati-ucraina-procedura-actualizata/). Prin urmare, cetățenii ucraineni pot depune documentele necesare decontării cheltuielilor cu hrana și cazarea doar online, fără a fi necesar să se mai deplaseze la sediul instituției.

De asemenea, reamintim noua procedură privind acordarea de sprijin pentru cetățenii ucraineni refugiați. Începând din luna iunie ajutorul financiar va fi  virat exclusiv cetățenilor ucraineni, sub forma unor sume forfetare.

          Astfel, familiile şi persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază începând cu data de 1 mai 2023, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană.

          Pentru a beneficia în prima lună de decontarea cheltuielilor forfetare conform prevederilor HG nr. 368/2023, persoanele care provin din zona conflictului armat depun, prin intermediul site-ului www.primarie3.ro, următoarele documente:

          - o cerere;

          - copia permisului de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru solicitant și membrii familiei;

          -copie de pe extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

          Pentru a beneficia pentru următoarele trei luni din cele maximum patru luni consecutive de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii depun, conform legii, următoarele documente:

          - o cerere;

          - copia permisului de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru solicitant și membrii familiei;

          - copie de pe extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

 

Condiții ce trebuie îndeplinite

          Documentele mai sus menționate vor fi depuse cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

   a) solicitantul şi membrii familiei acestuia care îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României să fie înregistraţi la una din agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti sau, după caz, să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României; 

   b) să aibă înscrişi copiii minori, care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar: 

   c) în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi; sau 

   d) în calitate de audienţi; sau 

   e) care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaţionale organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale. 

Cine face excepție

          Categoriile de persoane care nu necesită prezentarea documentelor care să facă dovada menționată la lit. a-c) sunt cele care îndeplinesc următoarele condiții: 

   a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România; 

   b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România; 

   c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani; 

   d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. 

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro