sector 3
Presă

Important pentru persoanele juridice! Iată care este procedura, pas cu pas, pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport

13.10.2023
Important pentru persoanele juridice! Iată care este procedura, pas cu pas, pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 pune la dispoziția persoanelor juridice aflate în situația de a scoate mijloacele de transport din evidențele fiscale o serie de informații utile despre procedura de înstrăinare/radiere.

În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidență a acestuia. Acest serviciu îl pot solicita persoanele juridice asupra cărora există impunere fiscală, în momentul înstrăinării mijlocului de transport auto.

Pașii de parcurs

Pasul 1. Obținerea certificatului de atestare fiscală în vederea înstrăinării unui mijloc de transport

Pentru efectuarea operațiunii de transfer a dreptului de proprietate este necesară obținerea unui certificat de atestare fiscală.

La vânzarea unui mijloc de transport, vânzătorul trebuie să prezinte certificatul fiscal, conform art. 159, alin (5) din Legea /2015 privind Codul de procedură fiscală. „(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.”

Certificatul de atestare fiscală atestă că proprietarul este la zi cu obligațiile fiscale față de bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul. Acesta este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de atestare fiscală în vederea înstrăinării unui mijloc de transport:

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală completată electronic în platforma de Cereri și Declarații Online;
 • Balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 3, inclusiv analitic mijloace de transport (proprietate și/sau marfa);
 • Copie CI reprezentant.

Important!

În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare sunt necesare plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat și plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile cu termene de plată expirate.

Atenție!

Pentru înstrăinarea bunului, certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat înainte de întocmirea actelor de înstrăinare (factura). În lipsa certificatului de atestare fiscală, factura este considerată nulă de drept, conform art. 159, alin (6) din Legea /2015 privind Codul de procedură fiscală „(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept”.

 

Pasul 2. Declarația de scoatere din evidență a mijlocului de transport

Odată obținut certificatul de atestare fiscală pentru înstrăinare/radiere, aveți la dispoziție 30 de zile (termenul de valabilitate al certificatului de atestare fiscală) pentru a emite factura și a scoate din evidență mijlocul de transport.

Pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport sunt necesare plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat, atestate de certificatul fiscal obținut la Pasul 1.

Documentele necesare pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport sunt:

 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, completată electronic în platforma de Cereri și Declarații Online;
 • Certificatul de atestare fiscală;
 • Factura de vânzare, întocmită cel mai devreme la data emiterii certificatului fiscal, dar nu mai târziu de 30 de zile de la emiterea acestuia;
 • Certificat de distrugere (REMAT), contract cesiune sau novație;
 • Certificatul de înmatriculare al autoturismului;
 • Copie de pe cartea de identitate a vehiculului;
 • Balanța analitică- ultima lună închisă;
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate și/sau marfa);
 • Copie CI reprezentant.

 

Întreaga procedură este sintetizată în  diagrama din fișierul de mai jos

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro

Click pentru a deschide imaginea