sector 3
Presă

În atenția administratorilor de condominii de pe raza Sectorului 3

01.08.2022
În atenția administratorilor de condominii de pe raza Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 aduce la cunoștința administratorilor de condominiu care au obținut atestate în baza legii 230/2007 și nu au urmat cursuri de calificare conform art. 106 din Legea 196/2018, că în prezent funcționează în afara cadrului legal. Astfel, pentru evitarea constatării  contravențiilor și aplicării sancțiunilor conform Legii 196/2018, administratorii de condominiu aflați in situația menționată anterior trebuie să obțină noi atestate. Acestea se obțin în conformitate cu prevederile Legii 196/2018 în urma efectuării cursurilor de calificare și depunerii documentelor la Primăria Sectorului 3.

Actele necesare pentru obținerea atestatului de administrator de condominiu sunt următoarele:

  • Copie act de identitate (B.I./C.I.);
  • Certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii (însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului);
  • Cazierul judiciar;
  • Cazierul fiscal emis de ANAF (formular 504);
  • Declarația pe propria răspundere.

Programul de lucru cu publicul la registratura Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191) pentru depunerea documentelor este:

Luni - joi între orele 08.30 – 16.30 și vineri 08.30 – 14.00.

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro