sector 3
Presă

Ultima sută de metri la înscrierile pentru vouchere de sport!  Documentele mai pot fi depuse până pe 31 martie

28.03.2024
Ultima sută de metri la înscrierile pentru vouchere de sport!  Documentele mai pot fi depuse până pe 31 martie

 

           

Înscrierile pentru proiectul „Oferim constanță pentru sport de performanță” se mai pot face până pe 31 martie, inclusiv. Voucherele în valoare de 250 de lei/lună vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu domiciliul în Sectorul 3, primul criteriu de eligibilitate verificat.

Concret, sprijinul financiar va fi acordat sub formă de tichete valorice, pe suport hârtie/electronic, denumite vouchere pentru sport. În baza acestor vouchere, preșcolarii, elevii din clasele primare și gimnaziale, precum și liceenii, obligatoriu cu domiciliul în Sectorul 3, pot participa la activități de profil desfășurate de structuri sportive eligibile.

 

Cum se face înscrierea

          Elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori vor depune pe adresa de e-mail sport@primarie3.ro următoarele documente:

- cerere pentru acordarea voucherului pentru sport formulată de elevul major sau de părinții/reprezentantul legal, în cazul elevului minor;

- adeverință din care să rezulte că elevul este înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;

- documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali sau hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;

- declarație pe propria răspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz (model aici);

- adeverință emisă de unitatea de învățământ care atestă că elevul este înscris în sistemul de învățământ preuniversitar;

- copie de pe actul de identitate al părintelui în cazul elevului minor/copie de pe actul de identitate în cazul elevului major.

Formularele de participare pot fi descărcate de pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea Informații utile – Vouchere sport, link acces: https://www.primarie3.ro/index.php/primaria/vouchere-sport

 

Regulament aplicat

La Regulamentul privind implementarea proiectului s-au adus o serie de modificări și completări, aprobate în ultima ședință de Consiliu Local. Cei interesați vor regăsi aici informații utile cu privire la condițiile de participare la proiect, circuitul voucherelor pentru sport, condițiile de utilizare a acestora.

 

Proiectul „Oferim constanță pentru sport de performanță” vine în sprijinul părinților prin finanțarea cursurilor unui sport de performanță pentru copiii lor și este menit să încurajeze practicarea mișcării în rândul elevilor.

 

                            

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro