sector 3
Presă

Precizare cu privire la situația dlui Ion Comișan

28.03.2014

Precizare cu privire la situația dlui Ion Comișan, declarat decedat în 2004 de Serviciul Stare Civilă Sector 3

    În urma materialelor de presă apărute în cursul zilei de 27 martie, prin care se prezenta cazul domnului Ion Comișan, declarat decedat din 2004, Primăria Sectorului 3 este abilitată să facă următoarele precizări:
     Serviciul Stare Civilă Sector 3 a emis pe 21 aprilie 2004 certificatul de deces pentru dl. Comișan Ion, în urma constatatorului de deces nr. 513/15.04.2004 eliberat de Institutul Național de Medicină Legală București. Insitutul a înregistrat decesul unui bărbat neidentificat în vârstă de aproximativ 70 de ani, decedat la Spitalul Victor Babeș.
    Prin adresa nr. 1115171/05.05.2004 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București- Poliția Sectorului 3- Biroul Urmăriri a comunicat Serviciului Stare Civilă Sector 3 faptul că persoana decedată și neidentificată pe data de 21.04.2004 este dl. Comișan Ion. În urma acestei adrese și a eliberării certificatului de deces au fost transmise comunicări către Registrul Național de Evidență a Persoanelor și la locul nașterii acestuia.
    Pe 12.11.2012 la Poliția Sectorului 3- Serviciul de Investigații Criminale a fost înregistrat sub  nr. 2884571 Raportul de Constatare Tehnico-Științifică nr. 450559/5.11.2012 întocmit de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București- Serviciul Criminalistic care precizează faptul că: „impresiunile digitale prelevate cadavrului persoanei cu identitate necunoscută de sex bărbătesc găsit pe 2.04.2004 în Spitalul Victor Babeș Sector 3- București nu se identifică cu impresiunile digitale prelevate de pe fișa dactiloscopică A.F.I.S. întocmită pentru Comișan Ion”. Această instituție a concluzionat faptul că identificarea s-a făcut în mod eronat, iar dl. Comișan Ion nu este persoana decedată pentru care s-a emis actul de deces nr.1077/2004.
    Astfel, s-au făcut demersurile necesare către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați în vederea clarificării situației. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați a comunicat prin adresa nr. 41097/30.12.2013, că dl. Comișan Ion are depusă la această direcție o solicitare prin care cere sprijin în vederea rezolvării situației create. 
    În urma solicitării transmise prin adresa nr. N3924405/19.12.2013, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a transmis către Serviciul Stare Civilă Sector 3 că se impune o acțiune de anulare conform art. 57 al. 1 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    Au fost solicitate extrase de la locul nașterii, iar pe 10 martie 2014 s-a depus întreaga documentație la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 pentru a începe acțiunea de anulare a mențiunii de identificare, operată, conform actului de deces nr. 1077/21.04.2004 înregistrat la Primăria Sectorului 3 și a mențiunii de deces operată pe marginea actului de naștere.
    Mențiunile pot fi anulate doar în baza unei sentințe definitive date de instanță.

Serviciul Relații Mass-media
021.318.03.35
presa@primarie3.ro