sector 3
Programe şi iniţiative

Serviciul de salubritate

OBIECTIVE ȘI INIȚIATIVE CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE DE PE RAZA SECTORULUI 3

1. Obiective principale pentru realizarea activităţii de salubritate pe raza Sectorului 3:

  • Implementarea precolectării şi colectării selective a deşeurilor municipale pe raza Sectorului 3;
  • Reducerea la minim a impactului activităţii de colectare a deşeurilor asupra mediului, ambientului, sănătăţii populaţiei, traficului; Implementarea infrastructurii serviciului de salubritate în stilul arhitectonic, ambiental şi peisagistic al Sectorului 3;
  • Implementarea unor sisteme performante de gestiune a dotărilor şi a infrastructurii serviciului de salubritate de pe raza Sectorului 3;
  • Modernizarea dotărilor necesare desfăşurării precolectării, colectării şi transportului deşeurilor municipale de pe raza Sectorului 3;
  • Tratarea, sortarea şi valorificarea întregii cantităţi de deşeuri produse pe raza Sectorului 3 în sisteme proprii moderne;
  • Modernizarea parcului de autovehicule şi de utilaje necesare îmbunătăţirii prestării activităţilor specifice curăţeniei căilor publice şi a deszăpezirii pe raza Sectorului 3.

2. Iniţiative aplicabile Strategiei de Gestiune a Deşeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti
  1. Salubrizarea menajeră – înlocuirea sistemului actual de colectare a deşeurilor menajere cu un sistem nou de colectare, integrat în mediu, sistem care să faciliteze colectarea selectivă a deşeurilor.
  2. Salubrizarea stradală - suplimentarea /înlocuirea coşurilor stradale de gunoi din zona centrală a sectorului/zona instituţiilor publice/zona unităţilor de învăţământ/zona unităţilor sanitare cu un sistem nou, ecologic care se încadrează în arhitectura urbană a zonei.

3. Deszăpezire – fluidizarea circulaţiei pe timp de iarnă prin eliminarea zăpezii din intersecţii/zona centrală a sectorului/zona instituţiilor publice/zona unităţilor de învăţământ/zona unităţilor sanitare, cu un sistem eficient de eliminare.

4. Sortarea/tratarea/valorificarea deşeurilor produse pe raza Sectorului 3, în vederea îndeplinirii ţintelor de reciclare/valorificare ce revin ca obligaţie Sectorului 3, ţinte stabilite de Uniunea Europeană şi asumate de România.