sector 3
Presă

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energia utilizată în gospodărie pentru sezonul rece 2022-2023

27.09.2022
Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energia utilizată în gospodărie pentru sezonul rece 2022-2023

     Primăria Sectorului 3, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței, precum și suplimentul pentru energia utilizată în gospodărie în conformitate cu prevederile legale stipulate în Legea nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aplicabilă de la data de 1 noiembrie 2021.

      Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se acordă în funcție de venitul mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

      Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

•        în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

•        în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

•        în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

•        în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

•        în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

•        în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

•        în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

•        în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

•        în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

•        în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;

•        în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

    Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de:

•        250 lei/lună, pentru gaze naturale;

•        500 lei/lună, pentru energie electrică;

•        320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri;

•        valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 226/2021, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

     Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea menționată anterior, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

•        30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

•        10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

•        10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

•        20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

     În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

     Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție a primarului după cum urmează:

•        începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

•        începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

     Cererea și documentele pe baza cărora se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia utilizată în gospodărie pot fi găsite accesând link-ul de aici și se pot depune începând cu data de 15.10.2022 și până la data de 20.11.2022, fie la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, etaj 2, camera 20, fie prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail caldura@dgaspc3.ro .

     Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 prin intermediul numerelor de telefon 0737.788.969 sau 0372.126.100,  interior 218.

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro