sector 3
Primăria

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI ARHITECT ȘEF

Informaţii utile

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Arhitect Șef : Ștefan Călin Dumitrașcu
Email : stefan.dumitrascu@primarie3.ro
Telefon : 021.318.03.23 Int 121
 
Direcția Urbanism, Avize și Reglementări
    urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Șef Serviciu: Alina Georgescu   urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Reglementări Publicitate Stradală și Avize
Șef Serviciu:    urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartiment Documentații de Urbanism
  urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE