sector 3
Primăria

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Andreea Ciripan
Adresa: Calea Dudești nr. 191
Serviciul Strategii și Sustenabilitate Urbană
Șef Serviciu:
Manole Diana
  strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea
Șef Serviciu:
Wan Pompiliu Buzduga
  proiecte@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT: Tudor Bianca Alexandra
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Serviciul Implementarea Proiectelor
Șef Serviciu:
Lazarine Violeta
  strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Promovare Instituțională
Șef Serviciu:
Cotiga Bogdan
  strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Învățământ Sustenabil
Șef Serviciu:
 
  secretariatinvatamant@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Monitorizare, Întreținere și Reparații Clădiri
Șef Serviciu:
 
  secretariatinvatamant@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
       

DOCUMENTE


RAPOARTE DE ACTIVITATE