sector 3
Primăria

DIRECȚIA PARCĂRI

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: - Simona Andreea Bălașa
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, telefon 021/3180323
 
       
Serviciul Gestionare Parcări și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS)
Șef Serviciu: Eugenia Oancea   directiaparcari@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2
Compartiment Centralizare Documente și Rapoarte
      Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2
Serviciul Proceduri și Mentenanță
Șef Serviciu: Secara Alexandru Bogdan     Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2
Serviciul Prelucrare  Documente și Obținere Avize Parcari
Șef Serviciu: Manolache Anda     Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

RAPOARTE DE ACTIVITATE