sector 3
Primăria

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Florentina Neacșu
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Serviciul Relații Consiliul Local
Șef Serviciu: Gradu Mădălina   consiliu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Evidență Dispoziții și Proceduri Succesorale
Șef Serviciu: Mihaela Anghel   asistenta.tehnica@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Autoritate Tutelară
Șef Serviciu: Mugur Mihai Marin   tutelara@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartiment Evidență Electorală
    electoral@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428
Compartiment Spații Comerciale
    spatiicomerciale@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

DOCUMENTE


RAPOARTE DE ACTIVITATE