sector 3
Primăria

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Florentina Neacșu
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Biroul Relații Consiliul Local
Șef birou: Camelia Cojanu Int.145 consiliu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Evidență Dispoziții și Proceduri Succesorale
Șef Serviciu: Mihaela Anghel Int. 128 asistenta.tehnica@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Autoritate Tutelară
Șef Serviciu: Mugur Mihai Marin Int. 116 tutelara@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartiment Evidență Electorală
  Int. 503 electoral@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428
Compartiment Spații Comerciale
  Int. 506 spatiicomerciale@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

DOCUMENTE


RAPOARTE DE ACTIVITATE