sector 3
Primăria

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Sirbu Alexandru Gabriel
E-mail: economic@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191

 
Serviciul Contabilitate
Șef  Serviciu: Răzvan Pârvu   contabilitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT: Gheorghe Șerban
E-mail: economic@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară
Șef Serviciu:Cristache Leonard   financiar@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Control Financiar Preventiv
Șef Serviciu: Gheorghe Șerban   economic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE