sector 3
Primăria

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Octavian Ghețu
Tel: 021.318.03.23-28 int.130, 021.318.03.23-28 int.111, 021.318.03.23-28 int. 222
E-mail: buget@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Biroul Buget ALOP
Șef Birou: Călina Sorescu 021.318.03.23-28 int. 218, 237 buget@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Biroul Financiar Execuție Bugetară
Șef Birou: Lenuța Anina Alunaru 021.318.03.23-28 int. 132
021.318.03.23-28 int. 252
financiar@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Biroul C.F.P.
Șef Birou: Gheorghe Șerban 021.318.03.23-28 int. 132   Calea Dudești nr. 191
Biroul Contabilitate
Șef Birou: Răzvan Pîrvu 021.318.03.23-28 int. 201 contabilitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE