sector 3
Primăria

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Octavian Ghețu
E-mail: economic@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
int. 111
 
Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară
Șef Serviciu: Lenuța Anina Alunaru int. 252/410/218/237 financiar@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Control Financiar Preventiv
Șef Serviciu: Gheorghe Șerban int. 132 economic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Contabilitate
Șef  Serviciu: Răzvan Pârvu int. 201 contabilitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE