sector 3
Primăria

DIRECȚIA CORP CONTROL

Informaţii utile


E-mail: controlintern@primarie3.ro
Adresa: Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, Bucuresti

DIRECȚIA CORP CONTROL NU ARE PROGRAM CU PUBLICUL!
 
Compartiment Guvernanță Corporativă
  guvernantacorporativa@primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, Bucuresti
Serviciul Corp Control
  corpcontrol@primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, Bucuresti
Compartiment Control Intern
  controlintern@primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, Bucuresti
Compartimentul Secretariat și Protocol
    Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, Bucuresti

RAPOARTE DE ACTIVITATE