sector 3
Primăria

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIVEugenia Demeter
E-mail: resurseumane@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Serviciul Managementul Carierei
Șef Serviciu:     Calea Dudești nr. 191
Biroul Securitate și Sănătate în Muncă
Șef birou:    protectiamuncii@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

DOCUMENTE


RAPOARTE DE ACTIVITATE