sector 3
Primăria

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Irina Gina Soroceanu
E-mail: investitiiachizitii@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Serviciul Procedurii de Achiziții
Șef Serviciu: Coralia Filip   proceduriachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Centralizare și Verificare Documentații Tehnice
Șef Serviciu: Maria Drăghici     Calea Dudești nr. 191
Serviciul Investiții, Lucrări Publice
Șef Serviciu: Marius Popescu   investitiiachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii
Șef Serviciu:      Calea Dudești nr. 191
Compartimentul Gestionare Dosare de Achiziții Publice
      Calea Dudești nr. 191
Compartimentul Diriginți de Șantier
      Calea Dudești nr. 191
Serviciul Admnistrare Clădiri/Unități de Învățământ
Șef Serviciu:      Calea Dudești nr. 191
Biroul Monitorizare, Întreținere și Reparații
Șef Serviciu:      Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE

pdf
pdf