sector 3
Primăria

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Informaţii utile

DIRECTOR EXECUTIV: Filip Coralia Georgiana
E-mail: investitiiachizitii@primarie3.ro
Adresa: Calea Dudești nr. 191
 
Serviciul Procedurii de Achiziții
Șef Serviciu: Stanca Olimpia Vasilica   proceduriachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Centralizare și Verificare Documentații Tehnice
Șef Serviciu:      Calea Dudești nr. 191
Serviciul Investiții, Lucrări Publice
Șef Serviciu: Popescu Marius Constantin   investitiiachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii
Șef Serviciu: Avram Monica Florentina     Calea Dudești nr. 191

RAPOARTE DE ACTIVITATE

pdf
pdf