sector 3
Primăria

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Informaţii utile

DIRECTOR GENERAL: Amalia Ciulinaru
E-mail:secretariat.dgpl@primarie3.ro
Adresa: Bd. Basarabia nr. 256 G, Hala Laminor, Corp C3, Sector 3, București

 
DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ ȘI CONTROL
Soare Marius
 
secretariat.dgpl@primarie3.ro
soare.marius@primarie3.ro
 
DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA MONITORIZARE
Alexandru Medrea
 
secretariat.dgpl@primarie3.ro
alexandru.medrea@primarie3.ro
 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL
Neagu Victor
 
victor.neagu@primarie3.ro  
 
       
Serviciul Monitorizare Instituții Publice
Șef Serviciu: Ioniță Daniela 021.9543, Tasta 5 monitorizare.institutii@primarie3.ro  
Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de Învățământ
Șef Serviciu: Graur Răzvan   graur.razvan@primarie3.ro
smoui@primarie3.ro
 
Serviciul Disciplina în Construcții
Doina Cuțur 021.9543, Tasta 3 disciplinainconstructii@primarie3.ro PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI-JOI :8:30-10:30; 15:00-16:00
VINERI : 8:30-10:30 
Serviciul Autorizare Comercială - Documente primare necesare aflate la finalul tabelului
Șef Serviciu: Rădoi Georgeta 0736.222.717 autorizare.comerciala@primarie3.ro PROGRAM CU PUBLICUL
L-J : 8:30-16:30
JOI : 16:30-18:30 numai eliberări autorizații comerciale

VINERI : 8:30-14:00 (14:00-16:30 numai eliberări autorizații comerciale)
Serviciul Sinteză ,Evidenta Contraventii
Șef Serviciu: Sindilă Daniela   evidenta.contraventii@primarie3.ro  
Serviciul Dispecerat Operațional
Șef Serviciu:
Gîțoi Daniela
  dispecerat@primarie3.ro  
Serviciul Circulație pe Dumurile Publice
Șef Serviciu: Dascălu Alexandru 021.9543, Tasta 2 circulatie@primarie3.ro PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI-VINERI : 8:00-14:00
Direcția Ordine Publică și Control Serviciul 1
Șef Serviciu: Coman Ilarian 021.9543, Tasta 1 ilarian.coman@primarie3.ro PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI-JOI :8:30-10:30; 15:00-16:00
VINERI : 8:30-10:30 
Direcția Ordine Publică și Control Serviciul 2
Șef Serviciu: Orodel Carmen Elisabeta Iulia 021.9543, Tasta 1 carmen.orodel@primarie3.ro PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI-JOI :8:30-10:30; 15:00-16:00
VINERI : 8:30-10:30 
Serviciul Control Protecția Mediului
Șef Serviciu: Hohriac Mirela 021.9543, Tasta 4 mediu@primarie3.ro PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI-JOI :8:30-10:30; 15:00-16:00
VINERI : 8:30-10:30 
Compartiment Logistică
    logistica@primarie3.ro  
Direcția Ordine Publică și Control Serviciul 3
Șef Serviciu: Jalbă Marius Alexandru 021.9543, Tasta 1 ordinepublica.control@primarie3.ro  
Direcția Ordine Publică și Control Serviciul 4
Șef Serviciu:
Mirea Mădălina Ileana
021.9543, Tasta 1 ordinepublica.control@primarie3.ro  
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Director Executiv: Marin Chiosea    chiosea.marin@primarie3.ro  
SERVICIUL 1 SUPRAVEGHERE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Șef Serviciu: Căsuță Mădălin Vasile 021.9543, Tasta 5 ssui@primarie3.ro  
SERVICIUL 2 SUPRAVEGHERE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Șef Serviciu:  Lupu Ion 021.9543, Tasta 5 ssui@primarie3.ro  
SERVICIUL PUBLICITATE SI DOMENIU PUBLIC
Șef Serviciu: Turcu Aurelia Simona      
DIRECȚIA MEDIU și CIRCULAȚIE RUTIERĂ
DIRECTOR EXECUTIV : Krips Mihai Cosmin    cosmin.krips@primarie3.ro  

DOCUMENTE


RAPOARTE DE ACTIVITATE

pdf